Olomouc si pomáhá!

V době krize je nesmírně důležitá pomoc všech. Mnoho olomouckých obchodníků, živnostníků a organizací se nyní ocitlo ve velmi těžké situaci. V souvislosti s bojem proti koronaviru museli uzavřít nebo omezit své provozy. Ze dne na den se tak ocitli bez příjmů, ale náklady jim běží dál.

Pokud si chceme v Olomouci nadále zachovat pestrou nabídku služeb, prodejen a aktivit, na kterou jsme v „době před pandemií“ byli zvyklí, můžeme jim i my pomoci tím, že zůstaneme jejich zákazníky. Podpořme společně olomoucké podniky a organizace. Vyberte si z nabídky níže a dejte šanci těm, které máte rádi.

Vyberete

Níže si vybírejte z aktuální nabídky olomouckých restaurací, kaváren, živnostníků, obchodníků a dalších organizací. Nabídka se průběžně rozšiřuje a každým dnem tak roste pravděpodobnost, že zde najdete to, co chcete nebo potřebujete. Vybírat je z čeho!

Podpoříte

Někdy dostanete službu či zboží ihned. Někdy si ji třeba předplatíte a dostanete, až mimořádná opatření pominou. Tak či tak tím velmi podpoříte naše obchůdky, živnostníky a organizace, aby toto nepříznivé období zvládli a mohli poté fungovat i nadále.

Pomůžete

A kdybyste si náhodou nevybrali, stále můžete pomoci pomáhat druhým! Někteří provozovatelé totiž zdarma dodávají své produkty a služby lidem v první linii nebo pomáhají jinak. My jim společně můžeme pomoci zvládnout náklady s tím spojené ;)

Celé město pomáhá

Těžké časy, které právě prožíváme, jsou dobrou příležitostí ukázat, že si my Olomoučané umíme pomáhat. Stav nouze, který se nějakým způsobem dotknul každého z nás, obzvláště těžce doléhá na malé firmy, živnostníky, obchodníky či pořadatele kulturních akcí. Ukažme prosím, že nám záleží na našich oblíbených obchůdcích, kavárnách či třeba divadle.

Lokální ekonomika je základem velké, celostátní ekonomiky. Ovšem nejen to, sehrává i další, neméně důležitou roli - má totiž ohromný vliv na to, jak se nám v našem městě žije. Jenže to, nač jsme byli zvyklí a co jsme si užívali před začátkem koronavirové krize, se teď může snadno ztratit. Místní firmy a živnostníci teď zažívají těžký otřes, z nějž se mnozí nemusí vzpamatovat.

Pomozme tedy našim drobným podnikatelům zachránit jejich živnosti, ukažme, že si umíme pomáhat a že nám záleží na tom, aby se po zlepšení situace mohl vrátit život do normálních kolejí, včetně toho všeho, nač jsme v Olomouci bývali zvyklí. Nejde o to, abychom suplovali stát či samosprávu, ale o spoluúčast. Až se pak vše vrátí do normálu, opět si zajdeme k našemu holiči či kadeřnici, v oblíbené kavárně si dáme dobré kafe a nakonec navštívíme třeba jedno z olomouckých divadel. Teď je i na nás, abychom se toho všeho opravdu dočkali.

Pomozme si navzájem, milí Olomoučané!

Mirek Žbánek, primátor města Olomouce

Děkujeme za podporu